Lao động sau bão số 5

Tháng Chín 20, 2020 10:02 chiều

Tập thể CBGVNV nhà trường đã lao động dọn dẹp sau bão và trồng lại một số luống rau, bồn hoa phù hợp theo mùa

119739837_371860923838213_2802629275100946545_n 119713531_357415462076743_1174520246305740840_n 119587372_630258514549575_1251006025853096160_n 119709767_789334581825489_3439197154032109767_n 119676902_361500778362854_4186274523401423450_n (1) 119585147_1535379059982581_8698978044415180365_n